Disclaimer – Praktijk Marja

Disclaimer

Het onderstaande is van toepassing op de gehele website https://praktijkmarja.nl.
Het volgende wordt verstaan onder:

Ik: Marja van Ballegooy-Janssen en/of Praktijk Marja;
U:  de al dan niet vertegenwoordigde natuurlijke of rechtspersoon die de website gebruikt;
Schade: directe of indirecte schade van welke aard ook.

Door de website te bezoeken stemt u in met deze disclaimer.

Ik span me er voor in de inhoud van de webpagina regelmatig te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is.
Ik ben niet aansprakelijk voor schade – directe of indirecte schade van welke aard dan ook  – die is of dreigt te worden toegebracht en voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de webpagina of met de onmogelijkheid de webpagina te kunnen raadplegen.

Verwijzingen of hyperlinks naar andere websites die niet het eigendom zijn van Praktijk Marja, zijn slechts opgenomen ter informatie van de gebruiker van de site. Praktijk Marja geeft geen enkele garantie noch aanvaardt enigerlei aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud van deze sites.
Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de website of de inhoud daarvan kan een inbreuk op intellectuele rechten, regelgeving m.b.t. privacy, publicatie en/of communicatie in de breedste zin van het woord opleveren. U bent verantwoordelijk voor al hetgeen u vanuit de website verzendt.
U zal mij beschermen tegen en vrijwaren van gerechtelijke en buitengerechtelijke maatregelen, veroordelingen e.d., inclusief de kosten voor rechtsbijstand, accountants e.d. die door derden zijn ingesteld ten gevolge van of gerelateerd aan uw gebruik van de website, uw inbreuk op welke wettelijke regeling dan ook of de rechten van derden.

U bent en blijft als cliënt zelf verantwoordelijk voor uw eigen genezingsproces. Als therapeut ondersteun en begeleid ik dit proces. Mijn consulten zijn geen vervanging van de reguliere geneeskunde maar geven natuurlijke ondersteuning aan uw herstel.

Deze website is gemaakt om u inzicht te geven in de werking van APS-therapie die ik toepas. De informatie op deze site is dus GEEN medisch of therapeutisch advies. Daar waar wel een advies wordt gegeven mag de informatie op deze website niet alleen of uitsluitend worden gebruikt als diagnose of behandeling van lichamelijke en/of psychische klachten of ziekte

Bezoekers wordt aangeraden om medische vragen, klachten of symptomen tijdig voor te leggen aan de behandelend arts. Niemand is gerechtigd een ander persoon ook maar een deel van reguliere therapie te ontraden op basis van enig deel van informatie op deze website. De informatie kan ondanks alle zorgvuldigheid fouten bevatten.

Privacy
Praktijk Marja respecteert de privacy van alle gebruikers van deze site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Op dit artikel kan niet (meer) gereageerd worden.