Rondom APS – aps therapie – Praktijk Marja

Hier komen de volgende onderwerpen aanbod:

Over actiepotentialen
APS staat voor Action Potential Simulation /Actiepotentialen Simulatie
Bij een behandeling met het APS-apparaat worden Actiepotentialen gesimuleerd, oftewel nagebootst.

Meer over Actiepotentialen

  • onderzoeken – link naar de website van APS Theray
  • De volgende documenten bevatten publicaties over wetenschappelijk onderzoek naar de effectiviteit van APS-therapie : link naar
    document 1 en document 2 van de website van de beroepsvereniging BVAT

Bij welke klachten kan APS-therapie helpen?

Welke effecten kan ik verwachten bij APS-therapie?

Disclaimer

 Praktijk Chiara / APSarnhem / praktijk Chiara / apsarnhem  -aps therapie – aps therapie – v -aps therapie

Op dit artikel kan niet (meer) gereageerd worden.